Anerkjennende samarbeid mellom barnehage og foreldremanualen

Anerkjennende samarbeid mellom barnehage og foreldre, en solidarisk kamp for barnas beste. Kapitlene viser hvordan bade anerkjennelse og krenkelse trer frem i praksis og er en del av den pedagogiske virksomheten bade i barnehage, skole og i institusjoner som utdanner pedagoger. SAMARBEID MELLOM BARNEHAGE OG HJEMMET Foreldre skal oppleve at personalet er opptatt av og tar vare p barna deres.

Foreldre og ansatte m arbeide sammen for oppn et inkluderende og godt psykososialt milj som forebygger mistrivsel, utrygghet, diskriminering og krenkelser. penhet, rlighet og respekt er Og siden ingen barn er like m dette baseres p et tett samarbeid mellom barnehage og hjem, med fokus p barns medvirkning.

Barnehageloven og Rammeplanen tydeliggjr ALLE barns rett til medvirkning i barnehagen det betyr ogs de yngste. LES OGS: Mislykket tilvenning? LES OGS: Tilvenning er ikkeeksisterende i utdanningen. Dette dokumentet gir noen rammer og ml for en god dialog og godt samarbeid mellom hjem og barnehageskole.

Alle barnehager og skoler skal jobbe systematisk og planmessig med disse forventningene for sikre et godt samarbeid og felles forstelse, og dermed fremme gode oppvekst og lringsmilj. Barnehagen skal i samarbeid og forstelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme lring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

(Barnehageloven 4 Forml, 1 ledd) For sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldrerd og et samarbeidsutvalg. Gi rd og veiledning og ikke minst jobbe for fremme et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Generelt er det et veldig bra samarbeid, min veileder Kristin Elisabeth Sby for all hjelp i form av faglige samtaler, veiledning og tilbakemeldinger. Med vrt samarbeid har denne oppgaven blitt til og gitt meg mye nye kunnskap om et emne som jeg bde anser som grunnsteinene i enhver barnehage og som jeg personlig brenner for.

Samarbeid og involvering av Skoglund, R. I. (2012): Anerkjennende smarbeid mellom barnehage og foreldre en solidarisk kamp for barnas beste. In R. 9. Personalets samarbeid for et godt barnehagemilj Trygge voksne skaper trivsel. Gjensidig penhet og sttte i samarbeidet er viktig for personalet.

Alle kan gjre feil, og ingen dager er som regel like gode. En gjennomgende aksepterende og anerkjennende vremte bidrar til trygghet, tillit og trivsel. Hvis vi da sier til barnet at ja, det skjnner jeg godt at du ikke likte. Du hadde lyst til leke mer, og s ble du sint da du ikke kunne bestemme det selv, s fler barnet at det blir forsttt, og da blir barnet mer innstilt p samarbeide med den voksne.

I boka Mellom ordene (Jensen og Ulleberg 2011, Gyldendal) skriver vi blant annet dette om begrepet anerkjennelse: Anerkjennelse er et sentralt begrep i dialektisk relasjonsteori. Det betegner en likeverdig relasjon der man bestreber seg p forst den andres perspektiv. Plan for samarbeid om overgang mellom barnehage og skole Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lre med omsorg i et anerkjennende ogPhone: (366) 381-6561 x 7857

Email: [email protected]